DZIEWCZYNY
ZA KIEROWNICE
W PKM KATOWICE

KOGO SZUKAMY?

I JAK PRZEBIEGA
PROCES REKRUTACJI

Szukamy osoby, która:

PROCES REKRUTACJI

  • osobiście w siedzibie firmy: PKM Katowice sp. z o.o., 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 59 (pokój nr 15–17, I piętro) w godz. 7.00–15.00.
  • lub: na adres mailowy: kadry@pkm.katowice.pl
  • lub: poprzez wypełnienie formularza w zakładce ZGŁOSZENIE  
Rozmowa rekrutacyjna

Kurs na prawo jazdy kat. D zakończony egzaminem państwowym

  • czas trwania: 4 miesiące
    koszt: 7 750 zł (z czego PKM pokrywa 6 750 zł)
  • zobowiązanie do pracy dla PKM Katowice przez 3 lata (w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy , niezdania egzaminu lub niepodjęcia kursu – obowiązek zwrotu kosztów)
  • program: wykłady (20 h) + szkolenie praktyczne (60 h dla osób z kat. B, 40 h dla osób z kat. C)

Szkolenie kwalifikacji wstępnej na przewóz osób zakończone egzaminem państwowym

  • czas trwania: 140 h (w tym 8 h zajęć praktycznych, 2 h jazd na torze poślizgowym lub 1 h na symulatorze)
  • koszt szkolenia zawiera się w kosztach całkowitych kursu na prawo jazdy kat. D 

Osoby posiadające prawo jazdy kat. D zostają skierowane od razu na szkolenie kwalifikacji wstępnej na przewóz osób przeprowadzane w trybie przyspieszonym – koszt: 2 500 zł (z czego PKM Katowice pokrywa 2000 zł). 

Podpisanie umowy
2 tygodnie szkolenia z doświadczonym kierowcą

POBIERZ INFORMATOR

"Jak zostać kierowcą w PKM Katowice"